Uluslararası Sözleşme ve Protokoller

Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi
Avrupa Konseyi BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Avrupa Sözleşmesi
BM Çocuk Hakları Bildirisi
BM Çocuk Hakları Sözleşmesinin Çocukçası
BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme
BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesi
Çocuk Fahişeliği, Pornografisi ve Satışı ile İlgili Çocuk Hakları Sözleşmesine Ek İhtiyari Protokol
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ye Ek Çocukların Silahlı Çatışmalara Dahil Olmaları Konusundaki İhtiyari Protokol
Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi
Çocuk İşçiliğinin Yasaklanmasına İlişkin Sözleşme
Ek İhtiyarı Protokol Bireysel Başvuruya İlişkin
Ek İhtiyarı Protokol Çocuk Satışı Çocuk Fuhuş Ve Çocuk Pornografisine İlişkin
Ek İhtiyarı Protokol Çocukların Silahlı Çatışmalara Dahil Olmasına İlişkin
Havana Kuralları
İstihdamda Asgari Yaşla İlgili Sözleşme
Pekin (Beijing) Kuralları
Riyad İlkeleri
Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Sözleşme (1)
Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Sözleşme