Erken Çocukluk Dönemine İlişkin Görüş Alışverişi ve Değerlendirme Programı 17 MART 2022

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı-UNICEF işbirliği çerçevesinde yürütülmekte olan Erken Çocukluk Gelişimi Strateji Belgesi hazırlıkları kapsamında 17 Mart 2022 tarihinde “Erken Çocukluk Dönemine İlişkin Görüş Alışverişi ve Değerlendirme” Programı düzenlenmiştir.

Program kapsamında, Yönlendirme Komitesi ile Erken Çocukluk Gelişimi Ulusal Strateji Belgesinin hazırlık sürecine ilişkin değerlendirme yapılmıştır. Toplantının ikinci bölümünde ise Yönlendirme Komitesi üyelerinin yanı sıra ilgili bakanlıklardan ilave uzmanların da katılımı ile erken çocukluk döneminin çocuk gelişiminde önemi konusunda bilgilendirme yapılmış ve “Gebelik Öncesi, Gebelik Dönemi, Doğum ve 0-23 ay Dönemi” ile “24-95 ay Dönemlerinde” çocuk gelişimine destek/engel olan etmenler, olası/mevcut destekler, hizmetler,ve programlar üzerine görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Fotoğraflar

Erken Çocukluk Dönemine İlişkin Görüş Alışverişi ve Değerlendirme